Chat with us, powered by LiveChat
☰  MENU

Strategi

Advokatfirmaet Skjold AS ble etablert 21. august 2016. Selskapets navn er ikke tilfeldig valgt. Den fremste oppgaven for en advokat er å påse at klientens interesser beskyttes. Derfor tror vi på hardt arbeid og faglig dyktighet.

Vern om dine interesser

Advokatfirmaet Skjold AS ble etablert 21. august 2016. Selskapets navn er ikke tilfeldig valgt. Den fremste oppgaven for en advokat er å sørge for at klientens interesser beskyttes. For å klare dette tror vi på hardt arbeid og faglig dyktighet.

Vi er her for klientens skyld og dedikerer oss til å gjøre et grundig arbeid. Vi har satt oss som mål å sikre dine interesser som enkeltperson eller bedrift ved å være god på fire ting:

1. Tillit og troverdighet

Advokatfirmaet Skjold AS skal være uavhengig, ha høy integritet og gi våre klienter den fortrolighet de forventer. Vi skal være bevisst vårt samfunnsoppdrag som tvisteløsere og rådgivere. Advokatens samfunnsoppdrag som rettshjelper bygger på disse verdiene.

2. Være tilgjengelig

Vi vil alltid arbeide for å være tilgjengelig når det måtte være for våre klienter. Det skal være enkelt å komme i kontakt med oss, i hele saksforløpet.

Du skal kunne ta kontakt med måten som du finner mest naturlig, enten via telefon, e-post, sms, kontaktskjema eller chat-funksjonen på denne nettsiden.

3. Være god i retten

Vi arbeider daglig med tvisteløsning og prosedyre. Å være «god i retten» som sakfører i sivile saker og straffesaker er en kunst. Men saken starter sjelden i retten. Daglig gjennomfører vi forhandlinger og ulike former for mekling. Det skarpeste verktøyet i advokatens verktøykasse er gjennomføring av rettssaker i domstolen.

Advokatfirmaet Skjold AS har som målsetning å gjøre det som til enhver tid er det mest hensiktsmessige og lønnsomme for klienten. Vi forsøker å finne løsninger uten bruk av rettslige midler der dette er mulig, men vi er ikke redde for å sette makt bak ord og prøve saken rettslig når det er nødvendig. Dette handler ofte om sakens troverdiget.

4. Satse på teknologi

Advokatfirmaet Skjold AS skal drive advokatvirksomhet på en fremtidsrettet og smart måte. Dette betyr at vi selv skal utvikle eller ta i bruk eksisterende teknologi for å gi våre klienter bedre resultater. Dette skal komme våre klienter til gode slik at vi på kortere tid kan gi bedre juridisk rådgivning til en lavere pris.

Vi gjør dette på grunn av en erkjennelse om at fremtidens advokatkontor ikke bare vil konkurrere om de beste hodene, men også den beste teknologien. Vi er en bransje som over de neste år skal forandres, utfordres og inspireres av teknologiens utvikling.

Dette er de store trendene per i dag:

  • Systemer som sikrer dokumenters troverdighet på nett, sikre transaksjoner, samt signering av kryptering og dokumentasjon av autentisk opprinnelse ved bruk av Blockchain
  • Bruk av kunstig intelligens (AI) i rettskildesøk, Due Dilligence og andre oppgaver som analyserer store mengder data
  • Industrialisering og sentralisering av enkelte rettsområder
  • Juridisk bistand i delingsøkonomi
  • Økt effektivisering av advokatkontorets arbeidsflyt og administrasjon
  • Bedre systemer for samhandling og kommunikasjon med klient, domstol, kartverk, andre offentlige etater osv.
  • Elektroniske løsninger for juridisk selvhjelp på nett

 

© 2016 Advokatfirmaet Skjold AS

© 2016 Advokatfirmaet Skjold AS