Chat with us, powered by LiveChat
☰  MENU

Samfunnsansvar

Vi ønsker å bidra. Vi ønsker å være bevisst vårt samfunnsansvar, og har samlet dette i disse punktene: For lokalsamfunnet vil vi: Sørge for at selskapet kan gi rimelig juridisk bistand til lag og foreninger,…

Vi ønsker å bidra.

Vi ønsker å være bevisst vårt samfunnsansvar, og har samlet dette i disse punktene:

For lokalsamfunnet vil vi:

 • Sørge for at selskapet kan gi rimelig juridisk bistand til lag og foreninger, eller gjøre dette via Pro Bono- eller no cure no pay-oppdrag.
 • Sørge for at selskapets kontorrekvisita gjenbrukes eller overlates til frivillige organisasjoner.
 • Tilby kontorplass for studenter hvis mulig.
 • Samarbeide med lokale lærere for å lage skoleprosjekter om selskapets fagområder.
 • Anvende selskapets erfaringer til å hjelpe lokale skoler, foreninger og lag til å bli mer effektiv og entreprenørtenkende.
 • Bruke noe av markedsføringsmidlene til å assosiere selskapet med en sosial sak.
 • Bidra med finansiell støtte til lag og foreninger.

For miljøet vil vi:

 • Støtte organisasjoner som promoterer rettferdig handel, menneskerettigheter, og miljøansvar.
 • Redusere bruken av papir i vår virksomhet, redusere energiforbruket, redusere bruken av ufornybare naturressurser og utslipp av miljøgifter.
 • Benytte resirkulerte eller resirkulerbare materialer dersom mulig.
 • Ha fokus på og utfordre våre ansatte til å finne nye veier til å redusere selskapets miljømessige fotavtrykk.
 • Benytte video-konferanser for møter fremfor personlig oppmøte for å unngå unødvendig transport.

© 2016 Advokatfirmaet Skjold AS

© 2016 Advokatfirmaet Skjold AS