Chat with us, powered by LiveChat

Priser

Vår timepris på advokattjenester er kroner 1 500,- til kroner 1 950,- med tillegg av 25% MVA. Timesatsen varierer på bakgrunn av sakens art, omfang og rettsområde.

I saker hvor det innvilges fri rettshjelp, og i saker ved oppnevnelse fra det offentlige, er prisene fastsatt i henhold til de enhver tid gjeldende offentlige satser, for tiden kr 1 040,- eks MVA pr time.

Salær beregnes per påbegynte kvarter. Påløpt salær faktureres månedlig om ikke annet fremgår av oppdragsbekreftelse.

Fastprisoppdrag:

På noen oppdrag kan det avtales fastpris. Slike oppdrag er gjerne av det konkret produkt, eksempelvis opprettelse av testament, samboerkontrakt, seksjonering av fast eiendom og lignende. Spør oss om tilbud i den enkelte sak.

I saker med særlig velferdsmessig betydning for klienten kan vi vurdere å påta oss denne pro bono eller etter «no pay no cure»-vilkår. Ta kontakt med oss ved eventuelle spørsmål om dette.

© 2016 Advokatfirmaet Skjold AS

© 2016 Advokatfirmaet Skjold AS