Chat with us, powered by LiveChat

John-Petter Karlsen

Advokat/Partner

Utdannelse:
2008 – 2013, Universitetet i Tromsø – Master i rettsvitenskap

Arbeidserfaring:
2016 – dd     Advokat, Advokatfirmaet Skjold AS
2014 – 2016 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Finn, Harstad
2013 – 2014 Løytnant VAB, Forsvarets Høyskole, Oslo
2014 – 2014 Trainee, Codex advokat Tromsø AS, Tromsø
2012 – 2013 Trainee, Steenstrup Stordrange AS, Tromsø
2011 – 2014 Saksbehandler og IKT-rådgiver, Jusshjelpa i Nord-Norge Tromsø

Advokat John-Petter Karlsen arbeider innenfor flere juridiske felt, med spesialisering innenfor følgende rettsområder:

  • Havbruk og fiskeri
  • Kontraktsrett, forsikrings- og erstatningsrett
  • Entrepriserett, bygg og anlegg
  • Fast eiendomsretts forhold
    • Byggesaksbehandling
    • Seksjonering og fradeling
    • Eiendomsmegling

John-Petter Karlsen MNA er advokat og eier av Advokatfirmaet Skjold AS siden august 2016.

Tlf: 970 23 995
E-post: jpk@skjoldadvokat.no

© 2016 Advokatfirmaet Skjold AS

© 2016 Advokatfirmaet Skjold AS